Икономически теории

автор: Нинел Кьосева
заглавие: Икономически теории
Подзаглавие: Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация
година:
ISBN: 978-954-535-594-3
Издател: 20
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Целта на книгата не е да бъде антология на историята на икономическата мисъл на Западния свят. С нея авторът преследва по-практични цели: да улесни студентите при изучаването на икономическата теория.
Нинел Нешева-Кьосева е преподавател в Нов български университет. Автор е на монографиите: "История на паричните кризи в България 1879-1912 г.", Теула. Историята на една европейска банка в България", "Стопанска история", "Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация" и др.