Финансови иновации

автор: сборник
заглавие: Финансови иновации
Подзаглавие: Изследвания и практики
година: НБУ
ISBN: 978-954-535-502-8
Издател:
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Една от целите на тази поредица е да представи финансовите иновации от три различни гледни точки - на изследователската дейност, на обучението и на добрата управленска практика. Предлаганият подход е илюстриран в това издание посредством разработки на преподаватели и студенти от магистърската програма. Общото между тези разработки е, че актуалната и модерна финансова проблематика се разглежда през призмата на постиженията на водещи изследователски, консултантски и образователни центрове в света.