Медиите в Централна и Източна Европа след 1989

автор: Венко Кънев, Здравка Константинова - съставители
заглавие: Медиите в Централна и Източна Европа след 1989
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-92119-5-5
Издател: МОНД дипломатик
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата книга анализира състоянието на медиите в Централна и Източна Европа от промените през 1989 г. насам. Радикализирането на неолиберализма и индивидуализма след тази дата, установяването на консумацията като основен стълб и стойност на днешното общество, превръщането в стока на всичко, което ни заобикаля, включително и на човека, създаде нови обстоятелства, формиращи медийното пространство. Журналистите от региона бяха призвани да станат апологети и „новите кучета пазачи" на консуматорското общество, да създадат виртуалното пространство, в което кипи неистински живот, живот в картинки.