Литература и изкуство

автор: Димитър Аврамов
заглавие: Литература и изкуство
Подзаглавие: Мирогледно-естетически контексти
година: 2011
ISBN: 978-954-8712-71-2
Издател: ИЦ „Боян Пенев"
цена: 23 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента За много от авторите и проблемите в тази книга Аврамов писа още в едно време, когато те бяха отричани или подценявани, че това, което е написал за Кирил Христов и Чавдар Мутафов например, за Трифон Кунев и Атанас Далчев, за движението „Родно изкуство" и за „Бунтът на експресионизма" е навярно най-доброто в критическата ни литература.
Поместеното в книгата ще ни срещне отново с мисълта и чувствата, с огромната ерудиция, с духа на един от най-просветлените българи, на когото винаги ще сме дълбоко признателни. Работили сме върху тази книга с мисълта, че тя е стъпка към едно бъдещо многотомно издание на трудовете на проф. Димитър Аврамов.
От съставителите
Рая Кунчева, Божидар Кунчев