Град - междинни полета

автор: Борис Минков
заглавие: Град - междинни полета
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-491-691-6
Издател: Жанет 45
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Градът е територия, в която се полагат отношенията между себе си и другите. В контекста на градското присъствие човекът за първи път рефлектира върху ролевото си поведение, съставя своя индивидуален баланс между действия и абстрахираща мисловност.