Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на XX век. Възможности за разкази отвъд модерността

автор: Ирина Иванова Генова
заглавие: Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на XX век. Възможности за разкази отвъд модерността
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-667-4
Издател: НБУ
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Целта на работата е да дискутира разказите за модерното изкуство у нас до Втората светона война. Включените в текста образи, печатни издания, публикации в пресата, възпроизведени документи, каталози, дипломи, ръкописи са част от изследването, а не негови допълнения. Повечето от тях се публикуват за пръв път.