Вродени сърдечни малформации

автор: Димитър Илиев
заглавие: Вродени сърдечни малформации
Подзаглавие:
година: 1994
ISBN: 954-420-176-9
Издател: Медицина и физкултура
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В настоящата книга се разглеждат най-често срещаните вродени сърдечни малформации, които трябва да бъдат оперирани: междукамерен дефект, междупредсърден дефект, атрио-вентрикула-рен дефект, отворен артериален проток, комплекс на Fallot, транспозиция на големите съдове, общ артериален ствол, аортна и пулмонална стеноза, коарктация на аортата и др. Описани са накратко етиологията, ембриогенезата, хемодинамиката, клиничната картина, данните от конвенционалните и съвременните методи на изследване.