Житие на българския Антихрист

автор: Венелин Грудков
заглавие: Житие на българския Антихрист
Подзаглавие: Романът „Антихрист" на Емилиян Станев в светлината на средновековната християнска култура
година: 2010
ISBN: 978-954-92526-2-0
Издател: ПАМ Пъблишинг Къмпани
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тук се прецизират жанровите особености на оригиналните текстове. Първа глава изследва доколко съвременният автор следва каноните на своите „извори" и доколко ги нарушава, за да създаде модерна философско-историческа проза.
Втора глава проследява пребиваването на героя в Кефаларската обител и коментира неговите действия. Последната глава проследява поведението на героя в контекста на турските нашествия на Балканите в края на XIV в.