Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация

автор: Владимир Атанасов
заглавие: Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-01-2371-4
Издател: Просвета
цена: 19 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Всеки от тях, независимо в какви кодове и в какъв режим функционира, се стреми да управлява комуникацията, тоест да въздейства върху човека и ситуациите на човешкото битие. Но тези езици са и консумативни - в смисъл че отнемат, „ущърбяват" човешкото, лишават човека от перспектива, улавяйки го в примката на своите значения.
Този механизъм съотнася конструиращи по различен начин човешкото езици -технически, политически, естетически - езиците на машините, на агитаторите и на творците. Във всеки от тях има напрежение, защото се сблъскват противоречия, изначално амбивалентни плоскости на означаването, отклоняващи се към съзидаващото и разрушителното аспекти.
В стремежа си към осмисляне и изразяване на тези вътрешни комуникативно-риторически сблъсъци и напрежения Вапцаровата поезия „звучи" възторжено, но и болезнено, въодушевено, но и тревожно, едновременно с магическата унесе-ност на вярата, но и със сковаващата напрегнатост на грижата - неотменимата и разтърсваща нишка на етичното и съкровеното.

Владимир Атанасов