Повест полезна за латините

автор: Ангел Николов
заглавие: Повест полезна за латините
Подзаглавие: Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма
година: 2010
ISBN: 978-954-92526-9-9
Издател: ПАМ Пъблишинг Къмпани
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Преводът на повестта е бил извършен около самото начало на XII в. в намиращите се под византийска власт западни български земи и скоро се разпространил в Русия и Сърбия, а по-късно и във Влашко и Молдова. В книгата за пръв път се анализират и публикуват по различни редакции 14 преписа на произведението, най-старият измежду които е български от втората половина на XIV в. Приложен е и превод на повестта на съвременен български език с подробен исторически коментар.