The Study of Style

автор: Marco Mincoff
заглавие: The Study of Style
Подзаглавие: Английска стилистика
година: 1998
ISBN:
Издател: Плеяда
цена: 4.8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Задачата на автора е да даде възможност на читателя да вникне по-дълбоко в изразните средства на английския език и да получи насоки за провеждането на стилистичен и литературен анализ на даден автор или на дадена творба.
Книгата е предназначена за студенти-филолози, за преподаватели по английски език и литература, за преводачи и за всички, които се интересуват от проблемите на стила.