Българските преходи 1939-2010

автор: Евгения Калинова, Искра Баева
заглавие: Българските преходи 1939-2010
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-034-8
Издател: Парадигма
цена: 27 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата представя историята на България от Втората световна война, създала предпоставки за прехода към сталинов тип социализъм до продължаващия все още, макар и приближаващ към края си, преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика. В единна логика са разгледани събитията от най-новата история на България.