Живи човешки съкровища

автор: колектив
заглавие: Живи човешки съкровища
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-430-984-5
Издател: АИ "Марин Дринов"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В ръцете на читателя е издание, което представя българската номенклатура на традиционните дейности и умения по програмата „Живи човешки съкровища". Организирана в шест основни раздела — „Традиционни обреди и празници", „Традиционно пеене и свирене", „Традиционно танцуване и традиционни детски игри", „Традиционно разказване", „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци", „Традиционна медицина", тя включва обособени съществени културни дейности от основните дялове на традиционната култура на българските граждани, очертани както на национално равнище, така и регионалната им вариантност, съобразена със съвременното административно деление на страната.