Поетика на английския ренесанс

автор: Александър Шурбанов
заглавие: Поетика на английския ренесанс
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-07-1708-6
Издател:
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента По тази причина развитието тук е особено сбито и динамично. Динамизмът изпъква като негова важна отлика, когато го сравняваме с художественото наследство на останалите нации. Може би именно на него се дължи и фактът, че за Английския ренесанс са характерни не толкова добилите централно място в други страни пластически изкуства - архитектура, скулптура, живопис, които се разгръщат в пространството, а поезията, музиката и драмата, които протичат във времето.
На две от тези основни за Ренесансова Англия изкуства - поезията и драмата, и на тяхното многостранно и плодотворно взаимодействие е посветена и тази книга, писана с неотстъпен интерес през последните трийсет и пет години. Освен автори и творби на тъй наречения Висок ренесанс тя включва и отделни явления, които непосредствено го предхождат или произтичат от него и с това подготвят или завършват свойствените му устреми. Книгата е разделена на три части. Първата - на български език - съдържа по-обзорни студии върху някои от най-значителните произведения на английската литература от периода: Сонетите на Шекспир, рицарския роман Смъртта на Артур от Томас Малори, драмата Доктор Фауст на Кристофър Марлоу и епическата поема Изгубеният рай на Джон Милтън. Втората част събира няколко детайлни стилистични изследвания на английски език, посветени предимно на характера и различните функции на поетичната образност в ключови творби на Шекспир, Марлоу, Джон Дън и Джордж Хърбърт. В третата част - оново на български език - са включени студии и статии, свързани с рецепцията на английската литература (главно Шекспир и Милтън) в България по линия на превода.