Отвъд толерантността и оскърблението

автор: Уенди Браун
заглавие: Отвъд толерантността и оскърблението
Подзаглавие: Бъдещето на политическата теория
година: 2011
ISBN: 978-954-491-664-0
Издател: Жанет 45
цена: 12.99 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Провокативни и дълбоки, политологическите анализи на Уенди Браун са водени от убеждението, че днес, когато „тъмният противник на либерализма си е заминал", инстинктът за свобода се е обърнал срещу себе си и „най-незащитимите черти на комунистическите държави през XX век, като се изключи рутинната политическа репресия", са изникнали в старите демокрации. Като се базират на внимателен и иновативен прочит на Маркс, Ницше, Вебер, Фройд, Франкфуртската школа, Фуко и днешната теоретична мисъл, тези анализи отварят остра и често пъти неочаквана перспектива към дефицитите в съвременната политическа теория, за да предложат собствените си прозрения за кризата на демокрациите в епохата на глобализма.