Управление на организациите

автор: Цветан Давидков
заглавие: Управление на организациите
Подзаглавие: Поведението в организационен контекст
година: 2012
ISBN: 1311-0772
Издател: София
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента С управление се обозначават различни неща: процес на получаване, преработване, предаване на информация и осъществяване на обратна информационна връзка; комбиниране на разнородни ресурси за постигане целите на организацията; дейност, насочена към ефективно използване на общите усилия на хората; процес на координиране дейността на отделните индивиди за ефективно постигане на общи резултати. Управление се използва и като синоним на отделна специализирана функция, напр. ръководство, а така също на управленски (ръководен) орган, позиция, структура - напр. директор, президент, дирекция, администрация...
Налице са множество гледни точки и разбирания, които не се отричат, а взаимно се допълват. Всяко от посочените разбирания допринася за изграждане на по-цялостно, по-богато и съдържателно понятие за управлението.