Европа народи и граници

автор: сборник
заглавие: Европа народи и граници
Подзаглавие: Версайският мир и неговото наследство
година: 2010
ISBN: 978-954-326-135-2
Издател: Инст. балканистика, Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Форумът бе организиран от Института по балканистика с активната и всестранна подкрепа на Дипломатическия институт при Министерството на външните работи на Република България. Участниците дискутираха проблеми, обединени в три тематични кръга. Първият от тях - "Договори и граници. Националната държава, проблемът „идентичности" и социално-икономически измерения на Версайската договорна система" с цел да се разкрият и изяснят част от пренебрегвани до този момент параметри от самите мирни договори.
Вторият тематичен кръг бе озаглавен "Версайският мир - реален или фиктивен. Създаване на нов тип международни отношения". С него се постигна разширяване на погледа върху международните отношения след края на войната и последващия период, както и разкриване на значението и ролята на ОН в международноправния мир.
Третият тематичен кръг бе посветен на "Историческото наследство на Парижката мирна конференция: Европейският югоизток и повтарящите се геополитически модели."