Добруджа - граници и идентичност

автор: Йелис Еролова
заглавие: Добруджа - граници и идентичност
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-125-3
Издател: Парадигма, Инст. по балканистика
цена: 21 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Информацията, върху която се базира етнографският материал, е събрана основно в резултат на теренните ми проучвания в периода април 2003 - юли 2008 г.:
 - в Южна Добруджа, в градовете - Силистра, Добрич, Тервел, Кайнарджа, Тутракан, Дулово, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и селата - Стамболово, Средище, Черковна, Бабук, Калипетрово, Бобовец, Оброчище, Капиново, Йовково, Топола, Оногур;
- в Северна Добруджа, в градовете - Констанца, Тулча, Мангалия, Нъводари, Меджидия, Бабадаг, Ефорие, Мурфатлар и селата - Михаил Когълничеану, Чюку-рова, Овидиу, Лумина, Валу луй Траян, Слава Черкеза, Куза вода, Поарта алба.