Английска граматика

автор: Мария Ранкова, Цветана Иванова
заглавие: Английска граматика
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-02-0126-9
Издател: Наука и изкуство
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Накрая е приложен списък на думи с предлози, които представляват трудност за изучаващите английски език, както и таблица на неправилните глаголи и таблица-образец за спрежението на глаголите. Разработени са упражнения към отделните въпроси и е даден ключ към упражненията за превод от български на английски език.
Граматиката е предназначена за всички, които изучават английски език.