Съдебна археология

автор: Илиян Боянов
заглавие: Съдебна археология
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-9704-21-1
Издател: Авалон Пъблишинг ЕООД
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата книга е предназначена за студентите от НБУ и УНСС, изучаващи съдебна археология, но може да се ползва и от студенти от други специалности, които изучават близки дисциплини, а така също и от практикуващи археолози и криминалисти. Материята е съобразена с учебните планове и хорариума на едноименната учебна дисциплина, поради което може да се ползва и като учебник. Не на последно място, тя е предназначена и за по-широк кръг читатели, които се интересуват от археология и криминалистика.
Използването и изучаването на археологически методи и техники за работа на местопрестъпление е сравнително нова дисциплина, която се развива с бързи темпове в САЩ и Европа и значително по-бавно в България. Това се дължи преди всичко на факта, че у нас броят на тежките престъпления е десетки, дори стотици пъти по-малък в сравнение със САЩ и Великобритания например. Въпреки това, практиката показва, че участието на съдебен археолог при разследване на престъпление с наличие на погребани човешки останки, е ако не задължително, то поне крайно препоръчително.
Книгата обхваща основните принципи и методи за локализиране и проучване на погребани останки, както и способите за идентифицирането им. Целта е читателят да добие представа за протокола при работа както в археологически, така и в съдебен контекст.