Минало и съвременност

автор: Богдан Богданов
заглавие: Минало и съвременност
Подзаглавие: научни есета
година: 2010
ISBN: 978-954-535-637-7
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента С изключение на два текста, всички есета в книгата са възникнали след устни представяния на форуми, които след това са били написани. В писмената им версия обаче са запазени едрите белези на първоначалното устно представяне -коментирането на повече теми под егидата на една централна и реториката на убеждаването на определен адресат.
В тази посока е и посланието на „Научни есета" - една обсъждана истина е съставена от повече видове истина, между които особена преднина има т. нар. ситуативна истина на убеждаването на конкретна аудитория. Защото не е без Значение пред кого и за кого се твърди нещо, което се твърди именно по този начин.