България и българите в италианската географска книжнина (XIV - XVI)

автор: Пенка Данова
заглавие: България и българите в италианската географска книжнина (XIV - XVI)
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-131-4
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента От всичко изнесено от д-р Данова се вижда, че през Ренесанса значително се обогатява информацията за българските земи, благодарение на търговската и дипломатическата дейност, на монашеството и мисионерите. Авторката представя данни от културно и историческо естество. Анализът показва високо ниво на академично обработване на тези професионално анализирани материали. (акад. Васил Гюзелев)