Поезията на 1990-те българско и постмодерно

автор: Пламен Антов
заглавие: Поезията на 1990-те българско и постмодерно
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-491-628-2
Издател: Жанет45
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Постмодернизмът през 90-те е прочетен като съпротива срещу празнотата на постисторията, като опит за преодоляване на посткатастрофичния стрес след рухването на комунизма (и края на Модерността) в териториите на митопоетическото, чрез (поредното) носталгично връщане към „топлите" езици на националното, „дядовското" - акт, който вече неколкократно е бил проиграван в българския митопоетически разказ. Изследването е аргументирана и страстна защита на поколението на 90-те, често обвинявано в национален нихилизъм. Неговото творчество е органично вписано в едрата логика на националния литературен разказ.