Испанска граматикa

автор: Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринска
заглавие: Испанска граматикa
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-02-0318-8
Издател:
цена: 11 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Специално внимание се отделя на темите, представляващи трудност за българите, изучаващи испански - особеностите в употребата на глаголните времена, на наклоненията в различните видове подчинени изречения, неличните глаголи и форми, глаголните перифрастични конструкции, предлозите и др.
В приложение са дадени спрежението на глаголите с обща и собствена неправилност и правописните промени, които претърпяват някои глаголи.