Българcкo-pyмънски речник

автор: Даниела Стоянова
заглавие: Българcкo-pyмънски речник
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0312-6
Издател: Наука и изкуство
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Новият рeчник дава съществен принос от гледна точка на съвременното състояние на книжовната и разговорната лексика в и румънския, съдържа терминология от много области на знанието и обществената дейност и отразява пъстротата на стилистичните регистри в двата езика.