Пъблик рилейшънс

автор: Соня Алексиева
заглавие: Пъблик рилейшънс
Подзаглавие: Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели
година: 2008
ISBN: 978-954-535-516-5
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Доц. д-р Соня Алексиева е преподавател в департамент "Икономика и бизнес администрация" на Нов български университет. Научните й интереси са в следните области: връзки с обществеността, бизнескомуникации, туризъм, културен туризъм, на които са посветени някои от книгите й. Има стотици публикации в посочените области, водещ е на различни авторски рубрики в пресата, PR консултант и издател на много специализирани издания, свързани с пъблик рилейшънс, бизнескомуникации и туризъм. Автор е на първия университетски курс "Пъблик рилейшънс на културния туризъм" и на първата българска монография "Връзки с обществеността на културния туризъм". Учредител е на председател на БДВО. Член е на FIJET и на IPRA. Член е на УC на БХРА и на УC на "Имагинес", член е на Българската асоциация по маркетинг.