Правният институционализъм

автор: Георги Бойчев
заглавие: Правният институционализъм
Подзаглавие: Методология на юриспруденцията
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2886-5
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В методологията на юриспруденцията не са достатъчно разработени проблемите на понятието за нея и тези за подходите и методите при изследването на правната действителност. Това наложи тяхното изясняване, преди да пристъпим към разглеждането на същинските проблеми на правния институционализъм.