Сравнително конституционно право

автор: Евгени Танчев, Мартин Белов
заглавие: Сравнително конституционно право
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-730-615-8
Издател: Сиби
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Анализът се съсредоточава върху държавите-членки на ЕС, но са разгледани и други влиятелни или интересни в сравнителноправен аспект страни като САЩ, Русия, Швейцария, редица държави на Балканите и др. Направени са и съпоставки между националните конституционни системи и конституционното право на ЕС.
ЕВГЕНИ ТАНЧЕВ е доктор по право и професор по конституционно, сравнително конституционно и конституционно право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски", НБУ и УНСС. Той е съдия в Конституционния съд на Република България и член на Венецианската комисия за демокрация чрез право. Бил е консултант под егидата на различни международни организации при създаването на конституциите и конституционното законодателство на Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Азербайджан, Естония и др. Бил е гост-професор в Университета на Вирджиния, Католическия университет във Вашингтон и др.
МАРТИН БЕЛОВ е доктор по право и старши асистент по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски". Той е преподавател по конституционно право на Федерална република Германия и Европейско право в ZEDES „Germanicum" и гост-преподавател по сравнително конституционно право в Университета на гр. Кьолн.