Европейско договорно право

автор: Мариан Пашке, Венелина Павлова, Теодор Пиперков, съставители
заглавие: Европейско договорно право
Подзаглавие: Потребителски договори
година: 2010
ISBN: 978-954-07-2985-5
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Съставената неотдавна Обща референтна правна рамка следва да послужи като ориентир в законодателната дейност както в държавите членки, така и в общността. В рамките на усилията за създаване на европейско частно право бяха формирани международна Изследователска група (Study Group on a European Civil Code), както и Работна група за систематично усъвършенстване на европейското договорно право (European Research Group on the Existing EC Private Law).