Васил Попов

автор: Иван Станков
заглавие: Васил Попов
Подзаглавие: Релативизъм и полифонизъм
година: 2010
ISBN: 978-954-400-386-9
Издател: Фабер
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Трудът на Иван Станков дава интерпретаторски обоснована представа както за смисловото богатство на прозата на Васил Попов като уникален художествен свят, така и за мястото на Васил Попов като пионер и лидер на модерното обновление на българската литература.
Проф. Светлозар Игов

В новата си книга "Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм"  Иван Станков прави задълбочен прочит на прозата на Васил Попов през два важни аспекта - Теорията на относителността на Айнщайн, която бива "открита" за втори път у нас през 60-те години на 20. век и полифоничността, но не в точно Бахтиновото прилагане, а по скоро през призмата на разбирането на Йохан Себастиян Бах за изкуството като полифонично. По този начин Иван Станков подкрепя идеята, че "композицията на Васил Поповия разказ и въобще структурата на художествения материал в книгите му е заимствана от най-сложния и най-майсторски полифоничен музикален жанр - фугата."
Книгата е снабдена с богата библиография, съставена от 247 публикации за Васил Попов. Тя продължава и допълва единственото до момента библиографско  изследване на писателя от 1984 г.