Цивилизация на правата на човека

автор: Михайлина Михайлова
заглавие: Цивилизация на правата на човека
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2807-0
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В този смисъл правата на човека нямат вътрешна граница и не настъпва момент, когато да са окончателно реализирани. Императивът да се съхранява човекът и човечеството държи на преден план правото на живот, но не само като биологично оцеляване, а като усъвършенстване на най-добрия потенциал, заложен в него.
Правата на човека не стоят върху формулата „блага, колкото може повече блага", вместо повече потребителски блага, повече духовност. Ще може ли сегашната цивилизация да я даде. Вместо инструментализиране - повече автентичност на правата. За стратегията на правата е важно тяхното подреждане. Някои автори поставят под съмнение дали правото на живот е водещо. Щом животът, както и смъртта, е „неизбежност" (щастлива или нещастна, не би имало право на живот - Жан Бодрийяр). А има ли право на съдба? А правото на евтаназия?
Подобни разсъждения доказват, че още много предстои за осмислянето и за извеждането на актуалното съдържание на правата и много повече за тяхното привеждане в действителност. Тези права са безкрайност, какъвто е животът.