Етика в света на биотехнологиите

автор: Станка Христова
заглавие: Етика в света на биотехнологиите
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-400-113-1
Издател: Фабер
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Това са, с една дума, предизвикателствата на биоетиката, предизвикателствата към нашата човешка същност, адващи от на-пъпващите нови технологически възможности за намеса в телата и умовете на човешките същества. Тези възможности основателно са възхвалявани за приноса им за благоденствието на човека. Ние сме дълбоко благодарни на съвременната медицина за многото успехи в битката срещу болести, упадък и преждевременна смърт. Очакваме с надежда лекове срещу пораженията от Алцхаймер и Паркинсон, диабет и депресия, рак и СПИН. Никой приятел на човечеството днес не може да бъде враг на науката и медицината.
Из слово на Leon R. Kass How Brave a New Word