Как ние се превьрнахме в постчовеци

автор: Н. Катрин Хейлз
заглавие: Как ние се превьрнахме в постчовеци
Подзаглавие: Виртуалните тела в кибернетиката, литературата и информатиката
година: 2005
ISBN: 954-8021-61-7
Издател: СемаРШ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В "Как ние се превьрнахме в постчовеци. Виртуалните тела в кибернетиката, литература та и информатиката" Н. Катрин Хейлз изследва съдбата на човешкото тяло и проблеми те на загубата/въплъщаването му в съвременната ни информационна ера, обхващайки ши рок кръг от проблеми.
В епохата на генетичните изследвания, компютрите и изкуствения интелект „телата" из чезват във виртуалността. Авторката разглежда три взаимно преплетени истории: как информацията губи тялото си и как се превръща в същност, отделена от материалните форми, които я носят; как се конструира киборгьт като културна и технологична икона; как либералният хуманистичен „субект" се заличава в кибернетичния дискурс - и наред с всичко това как се появява „постчовекът".