Постчовешки тела

автор: сборник есета
заглавие: Постчовешки тела
Подзаглавие: Изследвания върху тялото, властта и телесността в политиката, науката и културата
година: 2005
ISBN: 954-8021-52-8
Издател: СемаРШ
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Есетата се въртят около изследването на киното и литературата, културата на науката и научната фантастика, разглеждането на феминизма и „обратността". Много други резонанси и разграничения също характеризират отношенията вътре в тома и между разделите и есетата. Те не са поглед към някаква утопична интердисциплинарност или програма по постхуманитарност; по-скоро са проверени в практиката хибриди, които не позволяват да бъдат редуцирани до прости принципи — перверзия, често постигана чрез диагонална съпротива срещу стандартния академичен дискурс. Дори това да изглежда дразнещо или даже грешка за организационната за-коравялост на някои читатели, за добро или лошо точно то е първият подтик за съставянето на „Постчовешки тела".
ПРЕДГОВОР