Ехо-фантазия

автор: Джоан Скот
заглавие: Ехо-фантазия
Подзаглавие: Историята и конструирането на идентичността
година: 2005
ISBN: 954-8021-63-3
Издател: СемаРШ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Творчеството на Джоан Скот е критика на феминизма, на един феминизъм, чиято конкретика ние все още слабо познаваме. Тази критика е иманентна и вътрешна спрямо феминизма, заедно с това тя е достатъчно радикална, за да постави под въпрос основните му очевидности като „жени", „пол" („род"), „равенство", „различие". Тази критика при това е съзнателно превърната в подстъп за критика на други очевидности, които не са непременно сводимй до концептуалния инструментариум на феминисткото писане: „идентичност", „опит", „история".
Миглена Николчина, Из Предговор