Теория на маркетинга в туризма

автор: Невяна Кръстева, Соня Милева, Елена Александрова
заглавие: Теория на маркетинга в туризма
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-323-081-1
Издател: Avangard Prima
цена: 12.9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Целите, поставени от авторките на книгата са:
•  да   създадат интерес у студентите към изучаването на маркетинга в туризма;
•  да очертаят рамката на основните аналитични инструменти, полезни в анализа на маркетинга в туризма.
За да постигнат тези цели в книгата първо въвеждат всяка тема и дават дефиниции, които подкрепят с икономически и управленски концепции и принципи.