Въведение в науките за човека (От люлката до гроба)

автор: Иван Евтимов
заглавие: Въведение в науките за човека (От люлката до гроба)
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-535-451-9
Издател: НБУ
цена: 18.5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „Въведение в науките за човека (от люлката до гроба)" е учебник за студенти в областта на социалните науки. Много полезен е и за всеки човек, за да разбере онова, което му се случва и го вълнува през целия му живот - изграждането му като личност, характер и способности, мястото, което ще заеме в обществото, и ограниченията, които то му налага, и още много друго.