Отраженията на педагогическата реалност

автор: Любомир Попов
заглавие: Отраженията на педагогическата реалност
Подзаглавие: Обща педагогика, част ІІ
година: 2006
ISBN: 978-954-791-123-9
Издател: ИК „Даниела Убенова"
цена: 11 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Ето защо, независимо от станалата модерна днес терминология от рода на „предизвикателствата пред педагогиката през XXI век", аз считам, че засегнатите тук проблеми като постановки се отличават с известна стабилност. Изказвайки тези идеи, съзнавам, че мога да провокирам критичното отношение на колегията към „подобен догматизъм", но бих могъл да го обоснова по-подробно при нужда.
„Отраженията на педагогическата реалност" може да се разглежда като втора, допълваща част към книгата „Обектът на педагогиката" (2006 и предишни нейни издания). В двете се третира така наречената общопедагогическа проблематика във вида, в който тя се изучава от студентите във факултета по педагогика в СУ.
Авторът