Житейското педагогическо мислене

автор: Любомир Попов
заглавие: Житейското педагогическо мислене
Подзаглавие: теоретико-емпирично проучване
година: 2009
ISBN: 978-954-383-029-9
Издател: АСКОНИ-ИЗДАТ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Редица тези в изложението имат постановъчен характер с явния замисъл да провокират полемика. Етo защо трудът не претендира за изчерпателност и е no-скоро повод и очакване за дискусия и „доразработване" (от други автори и на различни нива) на въпросите, които засяга.