Малки творби

автор: Петър Бицили
заглавие: Малки творби
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-07-1217-3
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Въпреки издадените напоследък трудове и статии на Бицили голяма част от творчеството му продължава да лежи разпиляно и неизвестно. Настоящото издание е опит да се съберат поне работите му, писани на български, характеризиращи го като български автор, публикувани на български - в български списания и вестници. Изключение прави студията „Жан-Жак Русо и демокрацията", публикувана на френски в Годишника на Софийския университет, която се наложи да бъде преведена.
С това издание си поставяме преди всичко две цели:
1.  Да бъде представен Бицили като български автор.
2.  Да се хвърли по-ярка светлина върху неговия мироглед. Относно първата дръзваме да се захванем с начинание, непредприемано досега. Известно е, че половината от живота си (1879— 1920) Бицили прекарва в Украйна и Русия (ако извадим 2-3 години специализации в Германия, Франция и Италия), четири години живее в Скопие (Македония), а през останалата половина, до смъртта си (1924-1953), е в България. Нашата страна става негова втора родина.