DRAMATISED NARRATION

автор: Kalina Filipova
заглавие: DRAMATISED NARRATION
Подзаглавие: The Development of Joyce's Narrative Technique from Stephen Hero to Ulysses
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2542-0
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Целта на изследването е да илюстрира и докаже редица особености на развоя на Джойсовата повествователна техника в отдалечаването му от традиционните методи на класическия роман на деветнайсети век (с неговата типична линеарност и авторитарен всезнаещ повествовател) към модерния роман, в който ролята на повествователя отслабва за сметка на така наречената естетика на косвеността.