Поетика на английския ренесанс

автор: Александър Шурбанов
заглавие: Поетика на английския ренесанс
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-07-1708-6
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Вторият раздел събира няколко детайлни стилистични изследвания на английски език, посветени предимно на характера и различните функиии на поетичната образност в ключови творби на Шекспир, Марлоу, Джон Дън и Джордж Хърбърт, както и на жанрова проблематика, а и на приемствеността между ренесансовата и постренесансовата литература, открита в зрялото поетическо творчество на Милтън. В третия раздел са включени студии и статии, свързани с реиепиията на английската литература (главно Шекспир и Милтън) в България по линия на превода, литературните подражания и театралната интерпретаиия от Възраждането до наши дни.