Българският Гъливър или пътешествията на пародийното

автор: Филипина Филипова
заглавие: Българският Гъливър или пътешествията на пародийното
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2490-4
Издател: УИ „СВ. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата е написана на достъпен и увлекателен за читателя език, тъй като целта й е най-вече да „разкаже" историята на произведение, преминало през поколения българи. В този смисъл аудиторията й включва не само литературоведи, културолози и други хуманитаристи, но и по-широк кръг от любознателни читатели, които се интересуват както от българското минало, така и от по-общите проблеми на междукултурния пренос.