Управление на връзките с обществеността

автор: Любомир Стойков
заглавие: Управление на връзките с обществеността
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-323-256-7
Издател: УНСС
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Амбиция на автора е да хвърли нова светлина върху „алхимията" на пъблик рилейшънс и да реабилитира незаслужено подценяваните управленски и организационни измерения на неговата природа, мисия и добавена стойност. Монографията е опит да се отговори на научната необходимост от творческо преобразувателно и критично преразглеждане на някои от най-важните процеси, инструменти и техники на PR. В нея се анализират основни механизми и фактори за ефективното управление на публичната комуникация и се извеждат аксиоми за нейните модерни и постмодерни технологии.