Масмедиите във Великобритания и САЩ

автор: В. Илиев, Е. Хауърт, Д. Данов, Кр. Олах, М. Василева
заглавие: Масмедиите във Великобритания и САЩ
Подзаглавие:
година: 2000
ISBN: 954-90728-1-9
Издател: Полис
цена: 6.2 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Сборникът „Медиите във Великобритания и САЩ" разглежда някои от най-важните въпроси, свързани със средствата за масово осведомяване в тези две страни.
Авторите на статиите са ерудити в своята област, вещи тълкуватели не само на издания, радио- и телевизионни програми, но и на нормативни актове, чието значение отдавна е надминало сферите на родните им места и е добило световно влияние и значение.
Изданието ще бъде отлично помагало за студентите по филология и журналистика не само в Софийския университет „Св. Климент Охридски", а и навсякъде в България, където се борави с медийната проблематиката. Несъмнено читатели и почитатели тази книга ще намери в Нов български университет, в Югозападния университет в Благоевград, във Варненския и Бургаския свободен университет, в Русенския технически университет и др.