Излъчващият свят

автор: Лъчезар Вачков
заглавие: Излъчващият свят
Подзаглавие: + CD
година: 2010
ISBN: 978-954-92027-7-9
Издател: Мейкър Артс
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „Излъчващият свят" е последната книга от личен проект. През 2004 г. издадох „Радиоформатът в САЩ", а през 2007 г. - „Радио в Европа: профили". След практиката на Съединените щати и Европа, настоящото издание оглежда радиоразпръскването в останалия свят: още страни в Америка, държави от Азия, Африка, Австралия, проекти в Антарктида.
Целта на десетгодишните изследвания беше да скицирам практиката по света в началото на новото хилядолетие, 115 години след създаването на радиото да погледна на неговата актуалност и перспективите. „Излъчващият свят", също както другите две книги, е текст, изграден след системни продължителни наблюдения чрез мрежата интернет: сайтове на радиостанции; на радиообединения; на международни и национални, междудържавни, държавни и неправителствени организации; на медийни и други търговски дружества; на служби за статистически анализи; на агенции за социологически проучвания; професионални и любителски сайтове за радиото и още други. Наблюденията включват и прослушване онлайн на хиляди радиопрограми. Следствие от това е приложеният към книгата компактдиск - два и половина часа документални записи от 42 програми.
Звуковата част от изданието илюстрира представените в него над 60 скици на радиопрограми от планетата, както и някои програми, разгледани в предните две книги. Скиците в „Излъчващият свят" сочат профилни програмни решения и стилове, разкриват съответствия с национални и регионални култури, показват общи за радиото по света черти, проектират модели, експонират граждански и обществени позиции на радиостанциите, изявяват уникални практики.
Скиците са позиционирани в тематичните раздели, но съвсем широко представят различни същности на програмите. Деветте обзора в отделните раздели също не абсолютизират тематиките,   а и не биха
могли, поради единното им проявяване в медията: „Пространствата", „Политиките",   „Обществата",   „Културите",   „Каузите",   „Аудиториите", „Битките", „Информирането", „Музиките". Обзорите съдържат както фак-тологични обобщения, авторови виждания, отправки към книги и статии, така и доза емоция, без която едва ли може да се пише за радиото.
Отново - и в третата книга от проекта - правя уговорката за специфичността на информацията в сайтовете на радиостанциите, както и за многоезичието, което създава затруднения, на места и непреодолими пречки. Превъзмогвах това с помощта на съвременните електронни технологии и най-вече на отзивчиви приятели, които знаят различни езици. Допитвах се и до други езикови специалисти.
Без да се вторачвам във вечността, приятна ми е мисълта, че бъдещи изследователи на радиото могат да посегнат към трите книги с поглед в началото на хилядолетието. Пред тях съм спокоен, че работих коректно.
По-важни за мен са днешните години, когато чрез книгата изучаващите радиожурналистика, както и действащите вече специалисти, могат да сверят своите виждания с друго мнение. Идеи, фактология и звук от „Излъчващият свят" представих пред студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски" по време на курса по програмиране, който през 2009-2010 г. проведох като хоноруван преподавател.
Авторът