Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия

автор: Александър Добрев, Сашо Чарбаджийски, Христо Иванов
заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-07-1839-2
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Основната цел на лабораторните задачи, включени в ръководството, е да създаде у студентите знания и умения за работа с известни и неизвестни токсични замърсители на околната среда. Ръководството е предназначено за студентите химици от Химическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". То може, да бъде използувано също от студентите от сродни специалности от други висши учебни заведения и от специалисти, работещи с токсични вещества.