Българските геополитически шансове

автор: Марин Девелжиев
заглавие: Българските геополитически шансове
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-775-851-3
Издател: Фабер
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента