Обща химия

автор: Бистра Дякова
заглавие: Обща химия
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2462-1
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В книгата няма уводни раздели, свързани с историята на химията и класическата атомно-молекулна теория; липсват и отделни глави, посветени на атомното ядро, на газообразното състояние на веществата. Като се има предвид пилото на математическата подготовка на студентите и това, че курсът се чете през първия семестър на I курс, възможностите на строгия подход са значително ограничени за сметка на логичните, обосновани съображения с качествен характер и теоретичните обобщения. Книгата е съобразена с различната подготовка на завършилите средния училищен курс и затова част от материала, включен в първата глава, който често липсва в най-новите курсове, може да бъде ползван като обзорен, от добре подготпените студенти.