Класици на политическото мислене

автор: Съставители: Ханс Майер, Хорст Денцер
заглавие: Класици на политическото мислене
Подзаглавие: том 1
година: 2009
ISBN: 978-954-535-548-6
Издател: НБУ
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Всяка статия представя общата картина на живота,  творчеството и историята на въздействието на мислителя, чиито произведения с времето са изкристализирали като първокласни (classici). Това са мислителите, които освен че са създатели на канони чрез теоретичните си трудове, са повлияли, променили и днес продължават да променят политическата практика и съвместния живот на хората.